Stron poświęconych literaturze jest w internecie wiele. Większość z nich prezentuje, popularyzuje i poleca utwory, które już ukazały się na rynku wydawniczym i można je kupić w wersji papierowej. Najczęściej są to różnego rodzaju teksty prozatorskie.
  Nasza strona prezentuje utwory, których nikt jeszcze nie wydrukował, nie wyreżyserował albo nie zaśpiewał, a są tego warte. I zależy nam, aby były to nie tylko opowiadania, ale również wiersze, dramaty, scenariusze filmowe, a nawet reportaże, eseje, czy właśnie teksty piosenek.
  Jesteśmy również otwarci na twórczość plastyczną, która jakże często towarzyszy słowu pisanemu, a bywa, że je nawet zastępuje.
  Nie zobowiązujemy się, że będziemy prezentować wszystkie zgłoszone utwory. Chcemy, aby decydowały o tym walory artystyczne i oryginalność. Liczymy też na Państwa pomoc w ich ocenie, dlatego zachęcamy do komentowania utworów, które pomogliśmy Wam poznać.